Dream Race není jen hra a zábava, ale také pomoc pro potřebné. Z každého registračního poplatku odvedeme 20 Kč na dobročinné účely, zaměříme se především na:

kojenecké ústavy

dětské domovy

konkrétní nemocné děti

V rámci Dream Race bude fungovat nadační fond, který zajistí redistribuci financí. Dále také zajistí, aby se v případě celkového splnění 200 úkolů jakékoliv bodové hodnoty prostřednictvím všech zúčastněných týmů dostaly k potřebným konkrétní materiální dary poskytnuté partnery hry.

Jste připraveni plnit úkoly?

© Copyright - Dreamrace