Co to je?

Dream Race je cestovatelská hra pro výletníky zaměřená na poznání České republiky. Plán pro týmy na léto plné cestování a zábavy.

Kdo to dělá?

Tým nadšenců! Spojili jsme skupinu lidí, kteří milují cestování po České republice a vymýšlejí ten nejpřitažlivější program turistických cest po těch nejzajímavějších místech tuzemska.

Jak se přihlásit

Vytvořte tým!

Je jedno, jestli jste skupina přátel, rodina, pár nebo individuální cestovatel. Účastnit se mohou týmy maximálně 6 osob. Na webu www.dreamrace.cz v sekci Registruj se vyplňte veškeré požadované informace. Vymyslete si pro svůj tým název a zvolte svého kapitána, který bude mít na starost celkovou koordinaci a komunikaci s Dream Race.

Ten se na začátku hry označí jako kapitán a bude jím po celou dobu hry. Zároveň také vybere, v jaké kategorii bude jeho tým soutěžit: Cestovatelský tým, Rodinný tým, Sólista.

Po vyplnění údajů o jednotlivých členech týmu a zaplacení registračního poplatku prostřednictvím platební brány bude každému účastníkovi zaslán potvrzovací e-mail, ve kterém potvrdí příslušnost k danému týmu a obdrží přístup k týmovému účtu.

Kdy

Letos v létě! Soutěž odstartuje přesně v 00:01 dne 1. 7. 2020. Tento den se zpřístupní veškeré úkoly přihlášeným účastníkům s herním účtem v rámci webové aplikace DreamRace. Na plnění úkolů budou mít účastníci téměř celé prázdniny – 54 dnů. Základní kolo skončí 23. 8. 2020 ve 20:00, kdy musejí být všechny splněné úkoly a odpovědi na otázky odeslány do systému. Po vyhodnocení budou nejlepší týmy jednotlivých kategorií pozvány na Superfinále. To se uskuteční 29. 8. 2020 v Praze. Půjde o celodenní soutěž a týmy v jednotlivých kategoriích se utkají o hodnotné ceny a o tituly:

Nejlepší cestovatelský tým

Nejlepší rodinný tým

Nejlepší sólista

Účastníci se mohou do hry přihlásit od 25. 5. 2020 na webu www.dreamrace.cz. Základní informace a mapa s úkoly (bez konkrétního zadání) budou soutěžícím k dispozici po přihlášení do jejich hráčského účtu od 16. 6. 2020

Kde

Průvodcem celou soutěží je webová aplikace DreamRace, kde bude také probíhat veškeré zadávání úkolů, bodování a seřazování týmů podle počtu dosažených bodů. Aktuální informace týkající se hry jsou uveřejňovány na sociálních sítích Dream Race, zejména na www.facebook.com/dreamrace2020. Pro dotazy bude k dispozici formulář na webu, e-mail info@dreamrace.cz, Diskuze a Zprávy na facebookové stránce hry.

Hra bude probíhat po celé republice, mohou se zúčastnit týmy z kterékoliv části země.

Týmy

Přihlásit se mohou týmy složené ze 2 až 6 členů. V případě, že některý z účastníků chce nebo musí soutěžit sám, vybere si kategorii Sólista. Tým mohou tvořit rodinní příslušníci (kategorie Rodinný tým), kamarádi, kolegové, spolužáci, dvojice apod. (kategorie Cestovatelský tým).

Každý tým musí mít alespoň jednoho člena staršího 18 let – tzn. osobu narozenou před 30. 6. 2002. Jinak nejsou týmy věkově nijak limitovány.

Za děti (osvobozené od registračního poplatku) jsou považovány osoby mladší 15 let.

Úkoly

Hra je založena na plnění úkolů. Na webových stránkách www.dreamrace.cz (v sekci Vstoupit do hry) bude 1. 7. 2020 odtajněno registrovaným hráčům celkem 200 úkolů se základním popisem, lokací, kde jsou úkoly umístěny, jaké jsou jejich kategorie dle tématu (historické, sportovní, poznávací atd.), jaká je jejich časová a fyzická náročnost a obtížnost splnění. Detaily splnění úkolu se potom dozvědí na daném místě. Za splněné úkoly sbírají týmy body do výsledkové listiny.

Hráči tedy mohou vybírat úkoly podle:

  • Lokace
  • Tématu, které je zajímá
  • Obtížnosti plnění

Bodování

1 bod za lokaci – je udělen po dosažení konkrétního cíle – u úkolu bude vždy popsáno, jak prokázat dosažení dané lokace (potvrzení GPS, fotka apod.)

1 – 5 bodů za splnění úkolu (body se určují podle obtížnosti úkolu a jeho splnění). Pro dosažení plného počtu bodů musí být úkol vždy splněn kompletně.

Úkoly za 4 a 5 bodů mohou hráči v Cestovatelském nebo Rodinném týmu plnit vždy jen při nadpoloviční účasti jejich členů, v případě dvoučlenného týmu pouze za přítomnosti obou členů. U těchto úkolů bude účast potvrzovat společná fotografie účastníků.

Vyhodnocení výsledků

Za splněné úkoly sbírají týmy automaticky body do průběžné výsledkové listiny, ke které budou mít přístup po přihlášení do svého hráčského účtu v rámci Dream Race.

V případě rovnosti bodů mezi jednotlivými týmy v boji o postup do Superfinále nebo v rámci Superfinále rozhodne:

  • Splnění více úkolů vyšší bodové hodnoty
  • Pokud bude i zde shoda, rozhodne větší počet navštívených lokací

Vyhodnocení výsledků

Pět týmů s nejvyšším počtem dosažených bodů v každé kategorii bude pozváno na speciální finálové kolo (Superfinále) do Prahy, které se uskuteční 29. 8. 2020. Zde absolvují celodenní cestovatelskou soutěž, ze které vzejdou absolutní vítězové každé kategorie.

Absolutní vítěz každé kategorie získá: poukaz na dovolenou v ČR

Týmy na druhém a třetím místě získají: plakety Moser, vouchery Bushman, Madeta,  Dermacol a spoustu dalších cen

Všichni finalisté získají: vouchery Madeta, knihy, vstupenky na kulturní akce, kosmetiku, oblečení, filmové ceny a další výhry.

Konkrétní specifikace výher bude uveřejněna na webu hry 30. 6. 2020.

Cestuj a pomáhej

Plnění úkolů a cestování po České republice v rámci Dream Race bude mít i dobročinný přesah.

Finanční pomoc:

Dream Race zřizuje také Nadační fond Dream (NFD). Tento nadační fond zajistí, aby se z každého registračního poplatku dostalo 20 Kč k potřebným. NFD podpoří zejména:

kojenecké ústavy

dětské domovy

konkrétní nemocné děti

Materiální pomoc:

NFD dále zajistí, aby se za každých celkově splněných 200 úkolů jakékoliv bodové hodnoty prostřednictvím všech zúčastněných týmů dostaly k potřebným konkrétní materiální dary poskytnuté partnery hry.

Další program Dream Race

První ročník Dream Race se uzavře vyhlášením vítězů dne 29. 8. 2020. Organizátoři i po skončení hlavní soutěže budou vyhlašovat menší např. víkendové nebo regionální hry, takže hráči budou mít možnost objevovat republiku s DR po celý rok. Další velký celorepublikový ročník DR by se potom měl uskutečnit od 1. 7. 2021 do 21. 8. 2021.

© Copyright - Dreamrace