SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zaškrtnutím políčka “SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ“ dáváte svůj výslovný souhlas správci osobních údajů společnosti Dream Race s.r.o., IČO 09141642, se sídlem 5. května 798/62, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 331550 (dále jen „Správce“), aby zpracovával v souladu s platnou a účinnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů Vaše následující osobní údaje:

  1. identifikační informace (jméno, příjmení);
  2. kontaktní informace (e-mailová adresa, poštovní adresa);

které Správce získal přímo od Vás nebo z veřejných zdrojů (registrů a jiných veřejných databází a evidencí a z informací ze sociálních sítí a internetu, které jste tam Vy sám/sama umístil/a),

k následujícím účelům Správce uskutečňovaným samotným Správcem nebo osobami jim pověřenými:

  1. zasílání newsletterů prostřednictvím e-mailu, a to v maximálním cca dvakrát týdně;
  2. zasílání informací o událostech organizovaných Správcem prostřednictvím e-mailu;
  3. zasílání obchodních sdělení, zejména nabízení služeb poskytovaných Správcem prostřednictvím e-mailu;
  4. uskutečňování anket ohledně průzkumu trhu;
  5. automatické zpracování za účelem analýzy Vašich osobních údajů za účelem vývoje cílené reklamy odpovídající Vašim potřebám;
  6. marketingové zpracování, analýzy a profilování s cílem přizpůsobit nabídku ohledně výrobků a služeb Vašim potřebám a zkvalitňování služeb; a
  7. organizace a vyhodnocení různých druhů soutěží nebo anket s možností výhry ceny nebo bez této možnosti.

Zpracování osobních údajů je uskutečňováno Správcem, ale Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány také osobami zajišťujícími marketingové služby pro Správce.

Tento souhlas je udělen na dobu určitou, a to na dobu trvání komunikace mezi Vámi a Správcem a 2 let po skončení takové komunikace. Pokud nedojde ke vzniku smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem, Váš souhlas bude platný po dobu 1 roku od udělení souhlasu.

Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán zasláním odvolání na emailovou adresu info@dreamrace.cz.

Tímto potvrzujete, že jste se seznámil/a s Informacemi o zpracování osobních údajů, že jste jim zcela porozuměl/a a že osobní údaje, které jste poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné. Dále potvrzujete, že jste si vědom/a, že máte právo vzít svůj souhlas kdykoli zpět, požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje o Vás Správce zpracovává, požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u Správce přístup ke svým osobním údajům a tyto aktualizovat nebo opravit, požadovat po Správci výmaz svých osobních údajů a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Děkujeme, Váš team Dream Race.